Zoeken

Zebra kunststof etiketten transferprinting en direct thermal

Onder deze categorie vindt u een selectie van de meest voorkomende
kunststof labels.
deze zijn onder te verdelen in o.a:

Polyester labels 3000T ( printen met een transferlint)
PP direct thermal labels,
(printen d.m.v. direct thermische overdracht transferlint is niet vereist).

Tevens is ook een verdeling gemaakt in direct thermisch of transfer,
permanent en removable labels.

klik hieronder op de juiste regel.

Direct thermal kunststof etiketten removable
Direct thermal kunststof etiketten permanent
Thermal transfer Kunststof etiketten removable (printen met lint vereist)
Thermal transfer Kunststof etiketten permanent (printen met lint vereist)