Zoeken

Privacy Policy

Supply Service B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw (persoons)gegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend.

 

Wat Supply Service B.V. mogelijk registreert:

Wanneer u Supply Service B.V. een account aanmaakt, een bestelling plaatst of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijf registratienummer (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. Etc.)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuur- en afleveradres
 • IP-adres
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals IBAN en eventueel BIC-code

 

Wat Supply Service B.V. doet met de verzamelde gegevens:

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten.

We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te kunnen leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om onze vervoerspartners opdracht te geven uw bestelling af te leveren.

 • Klantcontact en communicatie.

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, telefoon. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om bijvoorbeeld uw bestelling te bevestigen, vragen over producten te beantwoorden en om u uit te nodigen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

 • Marketing

We willen u graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich direct uitschrijven of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

 • Wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers van producten en diensten, vervoerspartners en hosting/email partners. We delen uw gegevens;

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze leveringen uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doorgeven van uw afleveradres aan onze vervoerpartners en/of leveranciers.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten.
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet binnen de afgesproken termijn hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel. Indien noodzakelijk is om persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EU of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en wijzigen. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wenst kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice.

 

Veiligheid

Wij streven naar 100% veiligheid als het gaat om de verzameling van uw gegevens. Om ongewenst toegang en gebruik van uw gegevens tegen te gaan, hebben wij zowel hardware matig, elektronisch als op het gebied van onze werkprocessen maatregelen genomen om dit zo goed mogelijk te waarborgen en risico’s tot een minimum te beperken.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Supply Service B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Supply Service B.V. geen cookies ontvangt.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Supply Service B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.